Zawartość

Senat zapoznał się z informacją roczną o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Data: 
2016-11-16
Położenie: 
 • Wiejska 6
  Warszawa
  Polska
słowa kluczowe: 

Przedstawiając Senatowi sprawozdanie za rok 2015 rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podziękował Senatowi za dobrą współpracę, dzięki której udaje się rozwiązywać konkretne problemy ludzi, które zgłaszane są do Biura RPO.

To m.in. zmiana przepisów w sprawie osób represjonowanych  w stanie wojennym (ale nie internowanych, choć wydano w ich sprawie takie postanowienia), rozwiązywanie problemu zbyt niskiej sumy gwarancyjnej dla ofiar wypadków z początku lat 90. (sumy gwarancyjne się wyczerpują i osoby te tracą prawo do renty powypadkowej), sprawa praw emerytalnych kobiet z rocznika’ 53, kwestia zasiłku pogrzebowego dla rodziców dzieci martwo urodzonych, których płci nie udało się ustalić.

Rzecznik przypomniał, że w  2015 r do jego Biura wpłynęło prawie 60 tys. spraw, 21 wniosków Rzecznik złożył do Trybunału Konstytucyjnego, przystąpił też do 12 skarg konstytucyjnych, 5 pytań prawnych, złożył 60 kasacji do Sądu Najwyższego, a w sprawach dotyczących praw obywateli złożył 286 wystąpień generalnych.

Rzecznik zwrócił też uwagę na działanie Krajowego Mechanizmu Prewencji (KMP), które polaga na regularnym odwiedzaniu różnych miejsc detencji (w 2015 r. obyło się 121 wizytacji prewencyjnych).

Podkreślił znaczenie współpracy z innymi instytucjami i organami w rozwiązywaniu problemów obywateli – jako przykład podał współpracę z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz z Zespołem ds. Analiz Systemowych Kancelarii Prezydenta.

Następnie przedstawił najważniejsze problemy dotyczące praw obywateli w Polsce (zawarte są one w raporcie rocznym RPO).

- Jest w Polsce wiele nierozwiązanych problemów obywateli i to jest przedmiot mojego zainteresowania i troski, treść moich spotkań i rozmów – podkreślił Adam Bodnar. Przypomniał, że dla obrony praw obywatelskich kluczowy jest Trybunał Konstytucyjny i umowy międzynarodowe, których sygnatariuszem jest Polska.

Podziękował innym Rzecznikom, organom administracji i organizacjom pozarządowym, bo – jak powiedział – „trwałą zmianę można osiągnąć tylko przez współpracę, identyfikowanie problemów i chęć rozwiązywania ich. W wielu przypadkach potrzebna jest także interwencja ustawodawcza – czego dobrym przykładem jest współpraca RPO z Senatem”.

Następnie przez ponad dwie godziny senatorowie zadawali szczegółowe pytania dotyczące działania RPO, a potem zaczęła się dyskusja senatorów. Po niej marszałem stwierdził, że Senat zapoznał się z informacją RPO.

 • Druk senacki: 189

 

Galeria

 • Zdjęcie: mezczyzna na mównicy w Senacie

  Adam Bodnar w Senacie 16 listopada 2016 r.
 • Zdjęcie: widok ogólny sali plenarnej Senatu

  Adam Bodnar występuje w Senacie, 16.11.16
 • Zdjęcie: mężczyzna na mównicy

  Wystąpienie w Senacie 16.11.16