Zawartość

Spotkanie z kadrą i studentami Akademii Techniczno-Humanistycznej. RPO o sposobach walki z agresją motywowaną uprzedzeniami i dyskryminacją

Data: 
2017-10-19
Położenie: 
 • Willowa 4
  Bielsko-Biała
  Polska
słowa kluczowe: 

Bielska Akademia Techniczno-Humanistyczna podjęła apel Rzecznika Praw Obywatelskich o przeciwstawianie się narastającej fali agresji wobe studentów z zagranicy. Zorganizowała kampanię „Dyskryminacja-reakcja: Kalendarium Antydyskryminacyjne

Przed rokiem RPO zwrócił się do Przewodniczących Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o podjęcie działań zapewniających środowisku akademickiemu otwarcie na wielokulturowość i różnorodność. Rzecznik, który zgodnie z ustawą o równym traktowaniu, pełni rolę strażnika tych praw, jest zaniepokojony rosnącą falą dyskryminacji ze względu na wyznanie, narodowość czy płeć, do których coraz częściej dochodzi na polskich uczelniach.

Rzecznik jest przekonany, że uczelnie mogą podjąć działania wspierające studentów, zachęcające do tego, by się nawzajem wspierali, tworzyć komisje antydyskryminacyjne, wspierać studentów-obcokrajowców w wynajmowaniu mieszkań, budować atmosferę otwartości w społeczności lokalnej.

Na spotkaniu ze studentami Adam Bodnar mówił o objawach dyskryminacji, o tym jak łatwo różnice kulturowe prowadzą do agresji (co spotyka też np. Polaków za granicą),  ale też jak można się temu przeciwstawiać pamiętając o jednej podstawowej wartości: przyrodzonej godności człowieka.

Opowiadał też o tym, jak ważna jest szybka i ludzka reakcja na przejawy agresji motywowanej uprzedzeniami. RPO zawsze stara się spotykać z ofiarami lub przekazywać im wyrazy solidarności. Każda społeczność może się w taki sposób bronić przed przemocą.

Można też aktywnie przeciwdziałać przemocy. Przykład na prośbę RPO podał dyrektor Dariusz Supeł, który z ramienia Biura Rzecznika współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Uczelnia ma specjalny projekt  „Mentor”. Zapewnia on  wsparcia dla cudzoziemców-studentów Erasmusa. Studenci, którzy chcą pełnić funkcję mentorów, mają specjalne wykłady i warsztaty – dzięki nim stają się lepszymi przewodnikami.  A to poprawia życie na uczelni, także towarzyskie.

- Dziękuję, że pan tu przyjechał. Ale to przykre, że musi pan jeździć po Polsce i przypominać o tak podstawowych zasadach ludzkiego zachowania - powiedział jeden z obecnych, co sala nagrodziła oklaskami.

Jedna ze studentek opowiedziała o tym, jak przejawia się narastająca fala agresji: jej bliscy proszą ją, by nie spotykała się z cudzoziemcami. Ale nie dlatego, że cudzoziemcy stwarzają zagrożenie, tylko dlatego, że przebywając w ich towarzystwie naraża się na atak ze strony Polaków.

Spotkanie na ATH w Bielsku-Białej odbyło sie w ramach programu spotkań regionalnych RPO.

Galeria

 • Aula wykładowa pełna słuchaczy, mezczyzna na scenie
  Wykład RPO Adama Bodnara w ATH w Bielsku-Białej, 19.10.2017
 • Mężczyzna mówi na stojąco, w tle godło panstwowe
  Wykład Adama Bodnata o dyskryminacji na ATH w Bielsku-Białej
 • Męczyzna z mikrofonem przysiadł na biurku i słucha
  Adam Bodnar slucha pytań w czasie spotkania ze studentami ATH w Bielsku-Białej, 19.10.2017
 • Młodzi ludzie na sali amfiteatralnej
  Sluchacze wykładu Adama Bodnara na ATH w Bielsku-Białej, 19.10.2017
 • Kobieta pyta, mężczyzna słucha, sala wykładowa
  Pytania na spotkaniu w ATH w Bielsku-Białej, 19.10.2017