Zawartość

Efekt spotkania regionalnego. RPO i problem chorób zawodowych. Wystąpienie do Ministra Zdrowia

Data: 
2016-02-15
Położenie: 
 • Świnoujście
  Polska
słowa kluczowe: 

W czasie spotkań regionalnych w województwie zachodniopomorskim rzecznik praw obywatelskich  dowiedział się od mieszkańca Świnoujścia o problemie z rozpoznawaniem i stwierdzaniem choroby zawodowej. Procedury są tak czasochłonne, że postępowanie trwać może nawet wiele lat. Rzecznik zwrócił się w tej sprawie z wystąpieniem generalnym do Ministra Zdrowia.

Dziś sytuacja wygląda tak:

 • Rozpoznania choroby zawodowej dokonuje lekarz orzecznik.
 • Jeśli poddający się badaniu pracownik nie zgadza się z treścią orzeczenia, może złożyć wniosek o ponowne badanie w jednostce orzeczniczej II stopnia.
 • Procedurę stwierdzenia choroby zawodowej przeprowadza natomiast państwowy inspektor sanitarny, na podstawie orzeczenia lekarskiego.
 • Jeśli ma wątpliwości, może zwrócić się o uzupełnienie orzeczenia, co jednak znacznie wydłuża całą procedurę.
 • Od decyzji organu inspekcji sanitarnej przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia,
 • Na to strony mogą wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Dlatego też postępowanie może trwać latami.

Do tego sądy administracyjne nie badają decyzji pod względem merytorycznym, ale pod kątem zgodności z prawem. Po uchyleniu decyzji przez sąd, organy sanitarne w ponownym postępowaniu, mimo zaleceń sądu, często nie uzupełniają materiału dowodowego i wydają kolejne wadliwe decyzje.

Rzecznik postuluje poddanie decyzji organów inspekcji sanitarnej kontroli sądów powszechnych, a także wprowadzenie nadzoru nad jednostkami orzeczniczymi rozpoznającymi choroby zawodowe, podobnie jak w przypadku nadzoru ZUS nad orzecznictwem w sprawach dotyczących niezdolności do pracy.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o ocenę możliwości zmiany obowiązującego stanu prawnego, aby wyeliminować przewlekłość postępowań w sprawach dotyczących chorób zawodowych.

Galeria

 • Biało-czerwone pigułki

  Lekarstwa